SMAS Flebi ile Face Lift

SMAS Flebi ile Face Lift

SMAS (Süperficial Musculo Aponeurotic System) yüz ve boyundaki önemli yapıları ve kasları örten önemli bir tabakadır. Gevşemesi ve sarkması yüzde yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Yüz germe sırasında sadece cildin değil bu tabakanın da ayrı bir katman olarak gerilmesi yüze daha doğal bir görünüm verilmesini sağlar. SMAS flebi hazırlandıktan sonra fazlası atılabilir, kalan flep vertical yönde yukarıya doğru çekilir, çok sayıda sabit noktaya tutturulur ve stabilitesi sağlanır. Herkes yüz germe ile daha genç görünmek ister ama kimse face lift operasyonu geçirdiğinin anlaşılmasını istemez. Bunu sağlamak SMAS flebi yöntemini kullanmakla mümkündür. Bu yöntemde yüzde “plastik” bir ifade oluşmaz.

Bu tabakanın ayrı bir katman olarak kaldırılmadan dikişlerle plike edilmesi (SMAS plikasyonu) daha kolay bir yöntemdir ancak etkisi daha kısa (2-3 yıl) surer.