Çökük Meme Başı Düzeltilmesi

Çökük Meme Başı Düzeltilmesi

Meme başı çöküklüğü (inverted nipple) meme ucunun içeriye gömük olduğu estetik bir sorundur. Genellikle süt kanallarının kısa olmasına bağlı oluşur, ancak hamilelik sonrası meme dokusunun involüsyona uğraması da bu soruna yol açabilir. Bu durum ağrılı değildir ancak memede görünüm bozukluğu yaratır. Tek taraflı olursa asimetrik görünüme neden olur. Bu patoloji emzirmeyi de engelleyebilir.

Inverted nipple tedavisi local anestezi altında yapılabilen, hastanede yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 30-40 dakikalık kısa bir girişimdir. Burada önemli olan tedavi sırasında izin saklanması, ayrıca süt kanallarına zarar verilmemesidir. Bir digger önemli nokta bu operasyondan bir sure sonra başlarda düzgün görünen meme başının tekrar çökmesidir. Bunun olmaması için cerrahın en iyi bildiği, en deneyimli olduğu tekniği kullanması gereklidir. Uygun teknik kullanılırsa düzelme yaşam boyu sürer.