FUE Tekniği ile Saç Ekimi

FUE Tekniği ile Saç Ekimi

FUE (Follikuler Ünite Ekstraksiyonu), local anestezi altında özel bir mikromotor ile tek tek alınan saç köklerinin saç çıkış yönü ve açısına uygun şekilde saçsız alanlara ekilmesidir.

FUE yönteminde saçlar tek tek alınıp saçsız bölgelere taşınır. Donör alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır. Local anestezi altında mikro motor ucu, saç kılını ortalayacak şekilde yaklaştırılır kılın çıkış açısına uygun olacak şekilde deriye batırılıp çekilir. Kıl, folikül ve onu çevreleyen cilt adası, silindir ik bir tarzda kesilmiş olur. Bir mikro penset ile nazikçe çekilir ve foliküler ünite gevsek tabandan ayrılarak gelir. Greftlerin zarar görmesini minimalize eden bu otomatik sistem sayesinde operasyon süreleri kısalmış, zaman biriminde alınan greft sayısı da artmıştır. Foliküler üniteler bu şekilde toplandıktan sonra saçsız alanda açılan çok daha küçük deliklere yerleştirilirler. Her bir foliküler ünite ortalama 2 ile 3 kıl kökü barındırır. Bir seansta 6000’ e kadar greft almak mümkündür. Ekilen saçlar genellikle birinci ayın sonunda dökülür, 2-3 ay sonra tekrar çıkıp uzamaya başlarlar. Ekilen saçlar dökülmeyen bölgeden alındıkları için yeni yerlerinde de dökülmezler.