Onkoplastik Cerrahi

Değerleri hastalarımız tüm sosyal medya ortalarında ve web sitemizde hem etik hemde yasal olmadığı için hasta görüntüleri paylaşılmamaktadır. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Onkoplastik Cerrahi

Meme kanseri maalesef kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Teşhis ve tedavi süreci psikolojik açıdan sadece hasta için değil, yakınları için de oldukça zordur. Kadın vücudu için cinsel kimliği oluşturan en önemli parçalardan biri olan göğsün kaybedilme korkusu kadınları ağır bir depresyon riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Onkolojik ve Estetik Cerrahi Bir Arada

Meme kanserinin cerrahi tedavisi zaman içinde büyük bir değişime uğramıştır. Önceleri çok daha fazla dokunun çıkarılmasına yönelik operasyonlar yapılırken günümüzde çok daha az doku çıkarılarak aynı sağaltım sağlanabilmektedir. Bunun yanında uygun hastalarda aynı seansta memenin rekonstrüksiyonu (yeniden meme yapılması) da günümüzde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Onkolojik cerrahi ile plastik cerrahinin birlikte kullanıldığı bu yöntem onkoplastik cerrahi olarak isimlendirilir. Bu yöntemin en önemli avantajları hastanın psikolojik yönden yıpranmasının engellenmesi, estetik sonucun daha iyi olması olarak bildirilmektedir. Onkoplastik cerrahi bir ekip çalışmasını gerektirir. Hastaya bu tedavinin uygun olup olmadığına meme kanseri cerrahisi yapan genel cerrah, Onkoloji uzmanı ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı birlikte karar verirler.

Hastaların bir kısmında kanserleşmeye meyilli lezyonlar bulunur. “prekanseröz” olarak isimlendirilen bu lezyonların çıkarılması özellikle son yıllarda tercih edilen bir yöntemdir. Hastayı korumaya yönelik bu yöntemde memenin bir bölümü ya da tamamı çıkarılsa da rekonstrüksiyonla estetik bir “yeni” meme yapmak mümkündür.

Kanserli ya da kanserleşmeye giden lezyonlar bezen her iki memede birden bulunur. Bu durumda her iki memeye aynı seansta müdahale edilebilir. Hasta operasyon sonrası uyandığında yine göğüsleri olduğunu görecek ve bu hastayı psikolojik açıdan çok olumlu yönde destekleyecektir.

Onkoplastik cerrahi ameliyatlarında sadece kanserli memeye müdahale edilmez. Simetrinin sağlanması için sağlıklı memeye de işlem (büyütme, küçültme, dikleştirme) yapılabilir. Böylece hasta tek seansta hem sağlığına hem de iyi bir estetik görünüme kavuşabilir. Yani Onkoplastik cerrahinin bize sağladıkları:

  • Aynı seansta kanserli ya da şüpheli dokuların temizlenmesi ve yeni meme yapılması
  • Aynı seansta her iki memeye de müdahale edilebilmesi
  • Aynı seansta simetrinin sağlanması
  • Hem sağlığın, hem estetiğin aynı seansta sağlanması

Onkoplastik Cerrahide Kullanılan Yöntemler

Onkoplastik cerrahide memenin yeniden yapılması için iki ana seçenek vardır:

  1. Hastanın kendi dokuları kullanılarak yapılan onarım (bu doku kalan sağlıklı meme dokusu olabileceği gibi vücudun başka bir yerinden alınacak bir doku da olabilir)
  2. Silikon Protezler kullanılarak yapılan onarım

hangisinin size uygun olduğuna doktorlarınız karar verecektir.