Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kepçe Kulak Düzeltilmesi

Kepçe kulak ameliyatı 6 yaşından itibaren yapılabilir. Erken yaşta yapılması çocuğun okulda yaşayacağı olumsuz tepkilerin ve bunların psikolojik sonuçlarının önüne geçilmesi yönünden önemlidir.

Bu konuda erkek çocuklar daha şanssızdır, çünkü kız çocuklar saçlarını kulaklarını kapatmak için kullanabilir ama erkek çocukların kulaklarını gizlemeleri zordur.

Operasyon local anesteziyle, yani sadece kulak bölgesi uyuşturularak yapılabilir. Çocukların bu enjeksiyonları da hissetmemeleri için sedasyon adı verilen, damar yolundan verilen ilaçlarla hafif uyutulma yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem anestezi uzmanları tarafından uygulanmalıdır. Hasta narkoz almaz ancak ağrı duymaz.

Kepçe kulak düzeltilmesinde kulağın pek çok bölümüne müdahale edilir. Bu deformitede bazı bölgelerin az gelişmiş olması da söz konusudur. Bu nedenle çok değişik teknikler kullanılabilir. Hangi tekniğin kullanılacağı deformitenin şekline bağlıdır

Işlem büyük oranda kulak arkasındaki küçük bir kesiden gerçekleştirilir. Bazı hastalarda kulağın ön kısmında da 1-2 mm’ lik kesi yapmak gerekebilir.

İşlem sonrası pansumanın ardından özel bir bandaj yapılır. Hastaya uygun zamanda sporcu bandı takılır ve bir sure bu bandı çıkarmaması önerilir. Bu nedenle öğrenciler bu operasyonları yarı yıl tatili veya yaz tatilinin başında yaptırmayı tercih etmektedirler.