Erkeklerde Kozmetik Cerrahi

Erkeklerde Kozmetik Cerrahi

Günümüzde erkekler de genç ve fit görünmek istemektedirler. Her yaştan ve sosyokültürel düzeyden erkek kozmetik cerrahiden yararlanabilir. Erkeklerin en çok talep ettiği kozmetik girişimler:

– Saç, sakal ve bıyık ekimi
– Burun estetiği (rhinoplasty)
– Yüz estetiği (Yüz germe, boyun germe, çene estetiği)
– Liposuction
– Karın germe
– İmplantlarla (Bacak, pectoral) vücut şekillendirme

Olarak sayılabilir. Bu prosedürlerde kadınlara uygulananlara gore bazı farklılıklar vardır. Erkekte saç ve sakal yapısı özeldir, vücutta yağlanma bölgeleri farklıdır. O nedenle erkekte estetik cerrahi öncesi iyi bir muayene ve planlama şarttır. Örneğin liposuction planlanan kişilerde yağlanma şeklinin bu teknikten fayda görecek yerleşimde olup olmadığı belirlenmelidir. Özellikle göbek bölgesinde erkeklerde yağ doku yüzeyde değil iç organların etrafında toplanmışsa liposuction yarar sağlamaz. Ancak erkeklerin kadınlara gore önemli bir avantajı vardır. Erkeklerde cilt elastikiyeti daha uzun zaman korunur, ayrıca cilt altı yağ dokusu daha sıkı ve daha iyi vaskülarizedir. Bu nedenle liposuction tek başına problemin giderilmesini sağlayabilir.

Karın germe ameliyatı karın bölgesinde sarkma yaşayan hastalar için uygundur. Bu sarkma deri fazlalığı nedeniyle oluştuğu için sporla tamamen giderilemez. Diyet ise cilt altı yağ dokusunu azaltacağı için sarkmanın artmasına neden olacaktır. Ancak erkeklerin karın germe sonrası iyileşme dönemlerinin kadınlara gore daha uzun olduğu unutulmamalıdır.

Erkeklerde bacak konturlarını düzeltmek amacıyla calf implant kullanılabilir. Bacağın arka kısmına yerleştirilen silikon implant bacağın daha kalın ve şekilli görünmesini sağlar. Operasyon küçük bir insizyondan yapılır.

Pektoral implantlar göğüs bölgesine yerleştirilirler ve bu bölgenin daha geniş, daha hacimli görünmesini sağlarlar.